Pokvarjeno dejanje Vzorec izpolnite

Pomanjkljivo dejanje je poseben računovodski dokument, ki beleži napake, okvare, pomanjkljivosti v opremi in strojih. Nanaša se na primarno dokumentacijo in je sestavljena na podlagi ugotovitev komisije strokovnjakov. Komisijo imenuje vodstvo organizacije, ki opravlja popis inventarja svojega premoženja in najpogosteje vključuje zaposlene iz različnih oddelkov. Ponavadi podjetja, ki imajo veliko različnih vrst opreme, opreme in drugih osnovnih sredstev, pripravijo ta dokument. Podlaga za delo strokovne komisije je nalog, ki ga izda direktor podjetja.

Za kaj gre za napako?

Pomanjkljivo dejanje je podlaga za odločitev o odpisu osnovnih sredstev. Strokovni odbor pri inventuri pri ugotavljanju pomanjkljivosti vnaša informacije o njih v posebni mizi in prav tako sklepa o možnosti ali nemožnosti njihove odprave. Če pomanjkljivosti ni mogoče odpraviti, se odloči za odpis opreme.

Če je pomanjkljivo dejanje sestavljeno nepravilno, lahko to služi kot zavrnitev pri priznavanju stroškov popravila ali odpisa osnovnih sredstev s strani davčne službe pri davčnem obračunu podjetja.

To pa bo privedlo do povečanja (dodatnega plačila) davka in hkrati globe.

Kako narediti pomanjkljivo dejanje

Ni standardizirane standardne oblike defektnega dejanja, zato jih lahko organizacije napišejo bodisi v prosti obliki bodisi v skladu s posebej razvito notranjo predlogo. Običajno je ta dokument videti v obliki tabele ali je sestavljen na seznamu, ki vključuje vse informacije o odkritih napakah in verjetnostih za njihovo popravo. Če organizacija pripravi dokument samostojno, ga lahko izda tako na papirju kot v redni list A4. V tem primeru mora zakon vsebovati naslednje:

 • ime podjetja in informacije o upravitelju;
 • točno ime opreme ali predmeta, na katerem se opravi popis inventarja;
 • seznam uradnikov, vključenih v strokovni odbor;
 • informacije o najdenih napakah;
 • priporočila za odpravo razčlenitev in napak.

Akt je sestavljen v številu izvodov, ki so potrebni za vse zainteresirane stranke, vsak pa mora potrditi strokovna komisija. Nobenih cen, stroški opreme v zakonu niso določeni.

Navodila za dokončanje napake

 • Na začetku dokumenta se navede datum in številka naloga za odobritev oblike defektnega akta, sprejetega v tej določeni organizaciji.
 • Nato vnesite podatke o podjetju: njeno ime, ki navaja organizacijsko in pravno obliko ter strukturno enoto ali oddelek, v katerem se oprema in oprema preverijo za napake.
 • Nato se vpišejo priimek, priimek in patronimija vodje organizacije, s katerim se premoženje vzame na zalogi, datum dneva čeka in žig (pečat je neobvezen, od leta 2016 ga pravne osebe in samostojni podjetniki načeloma ne morejo uporabiti).
 • Spodaj vnesite ime dokumenta in njegovo številko na notranji tok dokumenta. Potem znova postavite datum dokumenta in vnesite naslov, na katerem se predmet preveri.
 • Naslednji korak ustreza datumu in številu naročila, ki je služila kot osnova za delo strokovnega odbora in njegovo sestavo. Zaposlene, vključene v komisijo, je treba navesti s polnim imenom položaja, priimkom, imenom in patronymic.
 • Nato se izpolnijo podrobne informacije o preverjeni opremi: vpiše se njegovo ime, serija, številka itd., Ter datum izdaje in zagona. Spodaj so navedene informacije o ugotovljenih napakah, ustrezajo njihovim merskim enotam in količini.

Izjave, ki odražajo bistvo razčlenitve, morajo biti natančno premišljene, morajo biti čim bolj jasne in pravilne.

 • Nato se ponudijo možnosti za njihovo odpravo, pa tudi, če to ni mogoče, ustrezne razloge.
 • V zadnjem delu pomanjkljivega akta morajo člani strokovne komisije potrditi podatke, ki so vneseni v dokument, s svojimi obveznimi prepisi pa podpišejo svoje podpise pred navedenimi delovnimi mesti.
 • Po pripravi napake

  Na podlagi tega dokumenta se člani komisije odločijo za izvedbo restavratorskih del, navedejo svoj seznam in navedejo tudi predvidene stroške, po katerih se oprema ali oprema popravijo. Če se nekdo ne strinja s sklepi strokovne komisije, se lahko pritoži na to odločitev na sodišču.

  Pokvarjeno dejanje

  Stran je bila posodobljena: 1/10/2015

  Pomanjkljivo dejanje je primarni računovodski dokument, ki odraža ugotovljene pomanjkljivosti in vsebuje priporočila za njihovo odpravo. Zakon je sestavljen na podlagi sklepa strokovne komisije.

  Pri pregledu gradbišč in pri odkritju pomanjkljivosti je potrebno pripraviti dokument. Praviloma dejanje v svojem telesu vsebuje tabelo, v kateri je naveden seznam potrebnih del za odpravo ugotovljenih napak brez navedbe kazalnikov stroškov (tj. Napačno dejanje je zelo podobno oceni).

  Vsebina akta

  Organizacije lahko uporabljajo neodvisno razvite oblike pomanjkljivih dejanj, ki morajo nujno vsebovati naslednje podatke:

  • Ime predmeta, ki se preverja zaradi napak;
  • Štetje oseb, vključenih v strokovni odbor;
  • Seznam odkritih napak;
  • Priporočila Komisije o odpravi napak.
  Vzorec izpolnite

  Če govorimo o pregledu gradbenega objekta, mora strokovna komisija preučiti vsako komponento posebej (stene stavbe, njene strehe, tla, okna in vrata itd.). Po inšpekcijskem pregledu je vsak predmet zabeležen v tabelo, kar odraža tudi odstotek njene fizične obrabe in specifično delo, potrebno za izvedbo za odpravo napak.

  Komisija lahko na podlagi izdanega akta ugotovi, da je potrebno popraviti prostore, da bi odpravili napake. To je lahko popravilo in remont.

  Najpogosteje se pri pripravi napak pri pripravi na popravilo. Vse napake in pomanjkljivosti, ki jih je treba odpraviti, se vnesejo v tabelo in ocena se pripravi na podlagi pomanjkljivega dejanja.

  Blank Defect Act Prenesi (Velikost: KiB 47 | Prenosi: 29,633)

  Blanker.ru

  Tukaj ste

  Pokvarjeno dejanje

  Pomanjkljivo dejanje je sestavljeno na podlagi rezultatov pregleda škode na predmetu, ki se preučuje. Dejanje je bistveno za izvedbo restavratorskih del. Dejanje napak na objektu se sestavi po pregledu s strani posebne strokovne komisije.

  Pri pripravi dejanja za ugotovljene napake, podobno kot napaka, je sestavljen seznam ugotovljenih pomanjkljivosti in napak v anketiranem objektu. Na podlagi dejanja odkritih napak predmeta se člani komisije odločijo za obnovitveno popravilo ugotovljenih napak in odstopanj, da bi jih odpravili ali popravili celoten predmet.

  Navaja seznam delov, ki jih je treba zamenjati, in delo, ki ga je treba opraviti. Skratka, ocenjeni stroški tega seznama gradenj in materialov.

  Pri napakah, ugotovljenih med namestitvijo, zagonom ali preskušanjem opreme ter rezultati spremljanja stanja, je sestavljen akt o napakah opreme v obliki OS-16.

  Kako narediti pomanjkljivo dejanje za vzdrževanje? Vzorec izpolnite

  Pomanjkljivo dejanje na trenutnem izterjavi se nanaša na izvirni računovodski dokument. Izpolni jo institucija, katere bilanca stanja vključuje predmete, ki jih je treba pregledati. V skladu s splošno sprejetimi standardi (SNiP, RAST in GOST) se pripravi dejanje posebne komisije. Ta dokument je osnova za izračun ocenjene vrednosti predmeta.

  V katerih primerih se zbere

  Potrdilo o pomanjkljivem popravilu se izda samo, če so odkrite napake v predmetih v študiji. Ti vključujejo zgradbe in objekte, vozila, kakor tudi vse vrste opreme. Takšen dokument ima pravico izdati različne institucije, ki se ukvarjajo s komercialnimi dejavnostmi, ne glede na njihovo pripadnost sektorju nacionalnega gospodarstva. Najpogosteje je registracija lista napak za obnovo najdena v gradbenih inštitucijah in v proizvodnji.

  Kako narediti napako v letu 2018

  Deformiranje pomanjkljivosti za restavratorske dejavnosti se lahko sestavi v kakršni koli obliki ali v skladu s standardnim obrazcem. Nekatere institucije same razvijajo ta dokument, ki vsebuje potrebne stolpce in tabele. Imajo pravico, da izpolnijo obrazec samo člani komisije, ki so imenovani po nalogu vodstva institucije. Komisija začne delovati po seznanitvi z naročilom. Naloga komisije je, da skrbno pregleda predmete zaradi napak in napak. Pri pregledu gradbišča so strokovnjaki komisije dolžni pregledati strukturne elemente, katerih funkcionalnost mora biti skladna s standardnimi predpisi in državnimi predpisi, pri čemer se upošteva odstotek obrabe osnovnih sredstev.

  Pri odkrivanju napak v obdobju inšpekcijskega pregleda člani komisije izpolnijo poročilo z razkritimi informacijami. Na podlagi seznama napak se oceni in objekt popravi. Aktu lahko dodamo tudi fotografske materiale, pa tudi pripombe prič.

  Na koncu obrazca morajo člani komisije napisati svoje zaključke o trenutnem položaju objekta. Tak dokument praviloma praviloma vsebuje tabele za izdelavo vseh ugotovljenih komentarjev. Dejanje v zunanjem stanju je podobno oceni brez vsebine ocenjenih kazalnikov.

  Za popolnejšo utemeljitev potrebe po izvedbi vzdrževanja ali remonta morajo biti v dokumentu prikazane naslednje informacije:

  • Ime ulice in naslov hiše, kjer se načrtuje popravilo.
  • Faze popravil.
  • Seznam postavk, potrebnih za obnovitev.
  • Seznam vseh ugotovitev med študijo itd.

  Prenesite napako

  Vsebina

  Dejanje napak se izpolni na listi A4 z obvezno vsebino naslednjih podatkov:

  1. Po družinskem seznamu članov, ki jih imenuje komisija.
  2. Ime institucije, kjer se izvaja anketa.
  3. Ime predmeta, ki se preiskuje, s prikazom tehničnih informacij, vklj. številka inventarja.
  4. Seznam najdenih komentarjev.
  5. Priporočila članov komisije o kapitalskih popravilih ali aktualnih obnovah itd.

  Da bi papir pridobival pravno zakonitost, ga morajo podpisati vsi člani komisije in potrditi z žigom institucije, kjer je bil predmet pregledan.

  Pogosto se pri podjetnikih, ki pripravljajo svoje proizvodne delavnice ali poslovne zgradbe za popravilo, pojavi napako. V tem scenariju komisijo izdelajo visokokvalificirani strokovnjaki, ki bodo pomagali pri izračunu skupnega zneska stroškov, potrebnih za odpravo ugotovljenih napak. Po odobritvi dejanja napak s strani članov komisije se opravi ocena, v kateri se izvede izračun stroškov za prihajajoče obnovitvene ukrepe.

  Vzorec zadnjega dela seznama napak

  Vzorec polnjenja okvarjenega akta za trenutno popravilo

  Dejanje napak pri trenutni obnovi je dokument, ki odraža napake in napake, ki jih je pri proučevanju objekta ugotovila določena komisija. Ta dokument je mogoče sestaviti na naslednjih točkah:

  • Med načrtovanim pregledom predmeta.
  • Pri študiji objekta zaradi motenj v normalnem delovanju.
  • Po sprejemu predmeta od popravila, po namestitvi, ko je objekt pooblaščen.

  Ta obrazec je podlaga za:

  1. Opravite popravljalne dejavnosti.
  2. Odpisati stroške, nastale pri izvajanju teh del.
  3. Odpis predmeta, ko je ni mogoče obnoviti.

  Dejanje je trdna tabela, v kateri so zabeležene odkrite napake, brez prikaza stroškov prihajajočih stroškov. Namen tega dokumenta je potrditi dejansko stanje predmeta, da bi ugotovili obseg prihajajočega popravila in njegovo izvedljivost. Na podlagi zakona je še zbranih:

  • Ocenjena popravila
  • Poročilo o izvedljivosti popravil.
  • Naročilo za izvajanje popravljalnih dejavnosti ali za odpis predmeta.

  Vzorec pomanjkljivega remonta

  Dejavnost remonta se izvede, kadar se na predmetih, ki jih je treba pregledati, odkrijejo kakršne koli okvare strukturnih ali strukturnih elementov. Najpogosteje takšne izjave za obnovo sestavljajo gradbena podjetja, na katerih bilanci stanja je veliko predmetov, opreme in drugih vrst opreme.

  Akt o obnavljanju kapitala se lahko zaključi tako v poljubni obliki kot v enotni obliki, ki jo odobrijo predpisi Ruske federacije. Tako je z odločbo Državnega statističnega odbora Ruske federacije št. 7 z dne 21. januarja 2003 odobrena standardna številka št. OS16, ki se pogosto uporablja pri pregledu predmetov.

  Samo člani komisije, ki jih imenujejo vodje institucij, ki imajo v bilanci stanja predmete, imajo pravico izpolniti ta obrazec. Strokovnjaki imajo pravico nadaljevati s pregledom predmeta šele po branju vrstnega reda glave. Komisija skrbno preiskuje nujna sredstva. Če se v strukturah, elementih objekta odkrijejo kakršne koli napake, mora komisija prikazati razkrite pripombe v izjavi. Na koncu ankete morajo člani komisije predložiti zaključke o stanju objekta, ki se pregleduje, in sklep o izvedbi velikega prenovljenega ali stalnega obnavljanja. Izjava za izvedbo prenove je sestavljena iz tabele, v kateri so zabeležene informacije o vseh opazovanjih. Glede na vsebino lista napak pri remontu se ne razlikuje od akta o trenutnem izterjavu.

  Vzorec pomanjkljivega remonta

  Prenesite obraz z napako

  Za podrobnejše preučevanje zbiranja in urejanja napake v napaki priporočamo ogled videoposnetka.

  (Videoposnetek: "Uredimo seznam okvarjenega seznama Excela (prinašamo priročno obliko)")

  Pravila za dokončanje defektnega dejanja: obrazec in izpolnjen vzorec odpravljanja težav ter lastnosti za praktično uporabo akta + uporabni nasveti za oblikovanje

  Pomanjkljivo dejanje: vzorec oblike dejanja odpravljanja težav, polnjenje - tema današnjega pregleda. Dejanje odpravljanja napak služi za dokumentiranje vseh napak, ugotovljenih med pregledom ali pregledom sredstva, napak, razčlenitve opreme itd. Takšen akt služi tudi kot osnova za odločitev, ali naj odpiramo, popravimo, ocenimo bodoče delo ali celo poskusimo sodišče nerešeni resni konflikti med zainteresiranimi organizacijami.

  Oprema in druga tehnična sredstva ter raznovrstni prostori se redno pregledujejo in preučujejo ter odpravi napake pri dokumentiranju ugotovljenih napak in napak. Zakon vedno pripravlja pooblaščeni strokovni odbor, ki mora vključevati predstavnike vseh zainteresiranih organizacij. Po rezultatih revizije so sestavljeni sklepi in strokovno mnenje, ki so tudi zapisani v zakonu. Na njihovi podlagi se nato opravijo ocene za popravila ali dejanja za odpis. Zato je zelo pomembno, da sledite postopku izdelave napake in ga pravilno registrirajte.

  Danes bomo podrobno preučili, kako narediti pomanjkljivo dejanje, kakšna pravila obstajajo pri izpolnjevanju standardnega obrazca, katere alternativne oblike se uporabljajo in kako nadaljevati s postopkom za pripravo takšnega dejanja.

  Glavni namen pomanjkljivega dejanja

  Pomanjkljivo dejanje se ponavadi pripravi ob pregledu opreme (ali drugih materialnih vrednosti), če se odkrije napake ali poškodbe sredstva. Inšpekcijo se lahko opravi ob sprejemu opreme (mattsennosti), med inventarjem in v drugih primerih.

  Pomanjkljivo dejanje je poseben računovodski dokument, v katerem so zabeležene vse napake, okvare, okvare opreme itd., Ki so bile zaznane med pregledom sredstva. Akt se nanaša na primarno dokumentacijo in je sestavljen na podlagi sklenitve strokovne komisije. Komisijo imenuje vodstvo organizacije - lastnik sredstva, ki opravlja inšpekcijski pregled in pregled nepremičnine. Ponavadi v komisijo sodelujejo zaposleni v podjetju, tehnični strokovnjaki, predstavniki zainteresiranih organizacij - nasprotne stranke lastnika revidiranih sredstev.

  Pri tehničnem pregledu ali preskušanju opreme lahko komisija strokovnjakov ugotovi napake, škodo na sredstvu. V tem primeru odločitev o popravilu ali odpisu sredstva sprejmejo člani te pooblaščene komisije na podlagi splošnih ugotovitev revizije in strokovnega mnenja, ki je zapisano v zakonu.

  Dejanje odpravljanja napak je lahko podlaga za odločitev o odpisu osnovnih sredstev, izvedbi popravil in celo sodnih postopkov v primeru nerešenih resnih protislovij med zadevnimi organizacijami.

  Če je dejanje nepravilno sestavljeno, je lahko razlog za zavrnitev priznavanja davčnih stroškov popravila ali odpisa premoženja, zavrnitve tožbe in rešitve spora med zainteresiranimi poslovnimi subjekti na sodišču. To bo privedlo do dodatnih izgub in finančnih stroškov.

  Na splošno je dejanje dvostranski obrazec, ki vsebuje več razdelkov, ki jih je treba izpolniti:

  • naslov dela;
  • tabularni del;
  • zaključek;
  • podpisi članov strokovnega odbora.

  Pomanjkljivo dejanje se šteje za zelo pomemben dokument, saj ima neposreden vpliv na proračun organizacije in vsebuje pravno določene vidike. Zato je dopolnitev zakona skladna z veljavnimi zakoni in standardi. Vendar je dovoljena določena sprememba najbolj enotne oblike dejanja, vendar to ne prekliče navedbe vseh obveznih podatkov in podatkov, sicer ne bo imelo pravne veljave in bo izgubilo svoj pomen.

  Pravila za izdelavo napake

  Upoštevajte, da je za pregled opreme sestavljena posebna pooblaščena komisija, ki jo sestavljajo predstavniki vseh zainteresiranih organizacij, kot so: dobavitelj, prevoznik, izvajalec-montažer, serviser in seveda tehnični strokovnjaki in predstavniki organizacije, ki trenutno poseduje opremo ( oseba, nadzornik). Akt odobri direktor organizacije-lastnika in ga potrdi glavni računovodja.

  Da bi se izognili nepotrebnim finančnim izgubam podjetja, udeleženci strokovne skupine običajno upoštevajo postopke in zahteve za registracijo napake, opravijo temeljit pregled opreme in zabeležijo vse ugotovljene pomanjkljivosti v zakonu.

  Dejavnosti preverjanja in podpisovanje aktov je treba opraviti v prisotnosti vseh pooblaščenih oseb. V aktih ne sme biti nobenih popravkov ali napak. Z aktom se lahko priložijo dodatna strokovna mnenja, tehnična dokumentacija itd. Podpisi vseh pooblaščenih članov komisije se opravijo šele po zaključku inšpekcijskega pregleda in nihče nima pritožb ali nesoglasij glede mnenja.

  Vse osebe, ki podpišejo dejanje, se morajo strinjati s splošnim sklepom in če obstajajo osebe, ki se s sklepom ne strinjajo, morajo v svojem zakonu izražati svoje mnenje in ga tudi podpisati. Tisti, ki se ne strinjajo, se lahko pritožijo tudi na odločitev komisije v zakonsko določenem sodnem postopku.

  Upoštevajte, da čeprav obstoječe zakonodajne možnosti za uporabo samovoljnih aktov sprejemanja običajno uporabljajo standardne obrazce, saj jasno opredeljujejo glavne ključne točke pregleda opreme. Pravilno in natančno izpolnjevanje vseh potrebnih položajev standardnih dokumentov vam bo omogočilo, da se izognete številnim spornim in konfliktnim situacijam.

  V aktu morajo biti navedene vse nianse rezultatov vedenjskega pregleda opreme. V vrtilni tabeli je navedeno, koliko elementov z napako je bilo odkrito in opisano, kakšno vrsto ugotovljenih napak in napak. Napake se preučijo za njihovo morebitno odpravo, v zadnjem delu zakona se opravijo splošni sklepi o morebitni odpravi napak / okvar ali odpis opreme, kar kaže, zakaj ugotovljenih napak ni mogoče odpraviti.

  Dejavnost odpravljanja napak se nanaša na primarne dokumente, ki predvsem označujejo tehnično stanje opreme ali drugega materiala, zato v tem zakonu ni določena vrednotenja, čeprav včasih v zaključku komisija ugotavlja skupni znesek odpisa vrednosti.

  Po sestavi akta na podlagi tega člani komisije odločajo o odpisu gradiva ali o izvedbi restavratorskih del, navedejo svoj seznam in navedejo skupne ocenjene stroške potrebnega dela. Nato je oprema odpisana ali popravljena.

  Uporaba enotne oblike defektnega dejanja OC-16

  Pri prevzemu, sprejemanju za namestitev ali nakupu preskušene opreme navadno uporabljate pomanjkljivo dejanje, če obstajajo pomanjkljivosti ali napake, ki so pomembne in lahko na primer vplivajo na njegovo primernost za uporabo ali zahtevajo dodatno popravilo opreme. Oblika dejanja je enotna oblika OC-16, vendar ni strogo uveljavljen model in se lahko spremeni.

  Glede priprave in odpravljanja napak se lahko v odvisnosti od situacije in po krivdi, do katere pride do okvare, sodelujejo predstavniki dobavitelja, prevoznika, izvajalca naročila ali druge zainteresirane osebe, pa tudi sodelujoči tehnični strokovnjaki. Glede na razmere je prav tako sestavljeno in podpisano zahtevano število kopij, po eno za vsako od strank.

  Nadalje bomo preučili še dve spremembi standardne oblike akta za odpravljanje težav, ki se pogosto uporabljajo za odražanje ugotovljenih pomanjkljivosti v opremi. Ena od teh oblik je namenjena odpisu opreme, druga pa na opremo, ki naj bi bila popravljena. Oblika odpravljanja napak "popravilo" se uporablja tudi za sestavo tehnične komisije za ocenjevanje stanovanjskih ali nestanovanjskih prostorov.

  Polnjenje napake

  Sestavljen obrazec je sestavljen iz dveh listov. Naslovna stran je namenjena navedbi podrobnosti strank, ki oddajajo in sprejemajo opremo, drugi list pa vsebuje podatke o opremi. Prenesite obrazec na http://nalog-nalog.ru/files/20150928oc16pr.doc

  V prvem listu morate navesti podrobnosti o oddajni in sprejemni opremi strank, datumu in številu akta ter osnovne podatke o proizvajalcu in nosilcu:

  • Ime organizacije-naročnika opreme, njegova oznaka OKPO;
  • Navedite strukturno enoto stranke (če je na voljo);
  • Zaporedna številka dokumenta in datum njegove priprave;
  • Lokacija opreme (naslov, objekt / zgradba / delavnica);
  • Ime organizacije-proizvajalca opreme, ki navaja državo izvora, njegovo kodo OKPO (če obstaja);
  • Ime organizacije - dobavitelj opreme, njegova oznaka OKPO;
  • Ime organizacije-pošiljatelj opreme, njegova oznaka OKPO;
  • Ime prevozne organizacije, njegova OKPO koda;
  • Ime organizacije za nameščanje, njegova OKPO koda;
  • Navedite v procesu ugotovitve pomanjkljivosti (prevzem, namestitev, zagon, testiranje);
  • Navedite številko in datum skupščine.

  Nato v tabelarični obliki je treba upoštevati vse ugotovljene napake in potrebne podatke o opremi:

  • ime,
  • oznako ali številko potnega lista,
  • znamko ali tip
  • organizacija oblikovanja (če je na voljo),
  • datum izdelave opreme
  • datum prejema opreme
  • zaznane napake.

  V tabeli lahko določite več kosov opreme.

  Na drugem listu oblike akta je potrebno narediti splošen zaključek in natančno navesti, kaj je treba storiti, da bi odpravili ugotovljene pomanjkljivosti, določili izvajalce in časovni okvir za izvedbo del za odpravo ugotovljenih napak.

  Pri pripravi zakona mora pooblaščena komisija opraviti temeljit pregled opreme in zapisov, v celoti upoštevati vse ugotovljene pomanjkljivosti, kar bo pomagalo preprečiti nadaljnja nesoglasja med strankami.

  Poleg tega morajo odgovorne osebe pod svojim aktom podpisati svoje podobe, pri čemer navedejo njihove položaje, priimke in začetnice. Odgovorne osebe navadno privlači stranka, predstavnik organizacije pogodbene montaže, predstavnik proizvajalca. Postavljen je tudi datum podpisa dokumenta in pečata organizacij, katerih predstavniki so sestavili to dejanje.

  Vse zgoraj navedene značilnosti opreme se morajo odražati v tabelarnem delu akta te oblike. Ti podatki omogočajo nedvoumno prepoznavanje opreme in preprečitev nastanka spornih situacij.

  Če akt iz enotnega obrazca iz kakršnih koli razlogov ni primeren, se lahko sestavi poljuben obrazec z navedbo vseh osnovnih podrobnosti zadevnih organizacij in opreme ter podroben in jasen prikaz ugotovljenih napak ter povzame tudi mnenje komisije, ki je opravila pregled opreme, na koncu odgovorne osebe.

  Tudi v samovoljni obliki zakona je treba upoštevati osnovna standardna pravila za pripravo tega dokumenta, tako da ima pravno težo in ne vodi do nadaljnjih nesoglasij in spornih razmer med odgovornimi osebami ali gospodarskimi subjekti. Taki spori in nepravilnosti lahko potem imajo pomembne finančne posledice. Zato je treba natančno in odgovorno pristopiti k osnutku akta.

  Napaka pri odpisu opreme

  Polnjenje odpravljanja napak pri odpisu opreme je v mnogih pogledih podobno pravilom za sestavljanje in oblikovanje enotnega obrazca OS-16. Napako pri odpisu sestavlja in podpiše komisija, ki jo odobri direktor organizacije, ki je lastnik opreme. Akt sestavijo in podpišejo predsednik komisije, tehnični strokovnjak, skladiščnik ali druga odgovorna oseba, glavni računovodja, predstavnik dobavitelja ali namestitvene organizacije (odvisno od situacije). Akt odobri direktor organizacije - lastnik opreme v tem trenutku. Obvezni podatki, ki morajo biti navedeni v zakonu o odpisu okvarjene opreme:

  1. Ime organizacije, sedanji lastnik opreme;
  2. Ime njegove strukturne enote;
  3. Podpis dekodira direktorja organizacije - lastnika opreme;
  4. Številka akta in datum njegove priprave;
  5. Lokacija opreme (naslov, strukturna enota);
  6. Datum in številka naloga, s katerim je bila potrjena sestava komisije za pregled opreme;
  7. Opredeliti člane pooblaščene komisije (njihove položaje s polnim imenom);
  8. Informacije o pregledani opremi (inventarna številka, model, znamka, specifikacije);
  9. Datum izdelave ali nakupa;
  10. Datum začetka obratovanja;
  11. V tabularnem delu morate navesti vse odkrite napake;
  12. Število napak;
  13. Določite način za odpravo napak;
  14. Ali razlogi za nezmožnost odpravljanja napak;
  15. Potem morajo člani komisije odobriti dejanje s svojimi podpisi.

  Upoštevajte, da je to dejanje namenjeno opredelitvi enega kosa opreme. To pomeni, da če se preskusi več kosov opreme, moramo pripraviti več aktov. Ali pa lahko uporabite standardni obrazec OS-16, ko ste v enem dejanju vnesli vse, kar potrebujete.

  Vzorec zaključenega izjave lahko prenesete tukaj na povezavo: http://nalog-nalog.ru/files/2_obrazec_spisanie_os.doc

  Napaka pri popravilu opreme

  Polnjenje napak pri popravilu opreme je v mnogih pogledih podobno pravilom za pripravo in obdelavo enotnega obrazca OS-16 in odpravljanje težav z opremo. Napako pri popravilu opreme sestavi in ​​podpiše komisija, ki jo odobri direktor organizacije, ki je lastnik opreme. Akt sestavijo in podpišejo predsednik komisije, tehnični strokovnjak, skladiščnik ali druga odgovorna oseba, glavni računovodja namestitvene organizacije. Akt odobri direktor organizacije - lastnik opreme v tem trenutku.

  Obvezni podatki, ki morajo biti navedeni v zakonu o odpisu okvarjene opreme:

  1. Ime organizacije, sedanji lastnik opreme;
  2. Ime njegove strukturne enote;
  3. Podpis dekodira direktorja organizacije - lastnika opreme;
  4. Številka akta in datum njegove priprave;
  5. Lokacija opreme (naslov, strukturna enota);
  6. Datum in številka naloga, s katerim je bila potrjena sestava komisije za pregled opreme;
  7. Opredeliti člane pooblaščene komisije (njihove položaje s polnim imenom);
  8. Informacije o pregledani opremi (inventarna, model, znamka, specifikacije);
  9. Datum izdelave ali nakupa;
  10. Datum začetka obratovanja;
  11. V tabularnem delu morate navesti vse odkrite napake;
  12. Število napak;
  13. Določite način za odpravo napak;
  14. Ali razlogi za nezmožnost odpravljanja napak;
  15. Potem morajo člani komisije odobriti dejanje s svojimi podpisi.

  Upoštevajte, da je to dejanje namenjeno opredelitvi enega kosa opreme. To pomeni, da če se preskusi več kosov opreme, moramo pripraviti več aktov. Pomembno je, da se ta oblika deformacije uporablja tudi za opis rezultatov pregleda prostorov in samo opreme (glej izpolnjeni vzorec na povezavi).

  Vzorec zaključenega izjave lahko prenesete tukaj na povezavi: http://nalog-nalog.ru/files/2_obrazec_remont_os.doc

  Zaključek

  Pomanjkljivo dejanje je najprej tehnični dokument za določanje odkritih napak in napak v opremi ali drugem materialu. Takšen dokument pomaga zakonito odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti, služi kot osnova za odškodnino ali odpisuje premoženje, ki ni predmet popravila. Sklep strokovne komisije, ki je sestavil zakon, omogoča določitev stroškov in časov nadaljnjih potrebnih popravil. Za to pravno veljavnost mora biti oblikovana v skladu z vsemi zakonskimi predpisi, v skladu z vsemi potrebnimi postopki in pravilno izvedena.

  V našem članku smo podrobno preučili, kaj je akt odpravljanja težav in postopek njegove priprave. Povedali so o osnovnih pravilih za praktično uporabo oblik takšnih dejanj. Postopek inšpekcije in preverjanja opreme in drugih sredstev je problematičen proces, ki zahteva natančnost in skrb. Po inšpekcijskem pregledu in preverjanju sredstva je pomembno zapisati natančno vse dokumentirane rezultate in da vsi člani komisije zagotavljajo akt s svojimi podpisi.

  Upamo, da vam bomo z našim prispevkom pomagali pravilno pripraviti dejanje odpravljanja težav in upoštevati vse potrebne pravne postopke. Srečno!

  Vzorec pomanjkljivega dejanja za vzdrževanje

  Pomanjkljivo dejanje na tekočem popravilu je dokument, ki določa pomanjkljivosti in pomanjkljivosti, ki jih je med pregledom prostorov ugotovila posebej imenovana komisija.

  Podobne akte pripravljamo pri spremljanju dela, opravljenega na mnogih drugih področjih: popravila opreme, posebne opreme, v gradbeništvu.

  Namen dokumenta

  Pomanjkljivo dejanje se nanaša na oblike računovodstva, ki jih zbirajo organizacije, ki se ukvarjajo s komercialnimi dejavnostmi z različno opremo v bilanci stanja. Po opravljenem inšpekcijskem pregledu komisija izpolni obrazec z ugotovljenimi kršitvami in daje priporočila za njihovo odpravo.

  Pravilna priprava zakona je potrebna za organizacijo pravilnega pretoka dokumentov v računovodskem oddelku in odraz trenutnega stanja sredstev v bilanci stanja.

  Med sedanjimi ali večjimi popravili je treba spremljati pravilno izvedbo dela. Pomanjkljivo dejanje za vzdrževanje in druge oblike takih dejanj je potrebno za primarno računovodstvo različnih podjetij, ki imajo v svojih bilancah nepremičnine nepremičnine, predvsem administrativne prostore in industrijske objekte.

  Tabularne informacije dokumenta vam omogočajo, da ocenite stanje prostorov in sestavite seznam ukrepov, potrebnih za odpravo napak. Za razliko od ocen, zakon vsebuje posebne zahteve za izvajanje določenih ukrepov za popravek brez navedbe stroškov dela.

  Podjetje, ki pripravi taka dejanja, lahko uporabi obrazce dokumentov, ki upoštevajo posebnosti dejavnosti. Na primer, v gradbenih organizacijah se obrazec uporablja za odzivanje na strukturne kršitve, ugotovljene med gradnjo, ki lahko zaradi svojega pomena glede na posledice povzročijo resen porast ocenjenih stroškov in potrebo po nujnem vezju.

  Dejavnost vzdrževanja vpliva na stanovanjske in industrijske objekte, prostore, ki jih je treba z določeno frekvenco preveriti za tehnično in tehnično varnost. Vsakih 5-10 let je potrebno pregledati prostore v registru popravil za tehnično skladnost s standardi države.

  Pravila za polnjenje

  Ob upoštevanju nekaterih zahtev družba spremlja stanje sredstev v bilanci stanja in po potrebi prilagaja. Kljub pomanjkanju enotne uniforme za vsa področja obrazca bi moral biti dokument sestavljen v skladu z nekaterimi pravili.

  Zahteve za registracijo

  Pomanjkljivo dejanje je oblika, v kateri je treba odražati naslednje parametre:

  1. Ime predmeta.
  2. Seznam predstavnikov, imenovanih za pripravo zakona.
  3. Ugotovljene pomanjkljivosti in kršitve.
  4. Ukrepi, ki jih priporoča Komisija za odpravo.

  Dokument postane pravno pomemben le, če ga podpišejo vsi člani komisije. Strokovnjaki pri svojem delu vodijo veljavni standardi v Rusiji, vključno s SNiP, RAST in GOST. Po izpolnjevanju zakona in podpisu, je žig podjetja pod katerim je delovala komisija.

  Značilnosti postopka

  Podatki iz zakona vam omogočajo, da dobite resnično predstavo o stroških korektivnih ukrepov:

  • vrste dela;
  • merilo merjenja;
  • postavke odhodkov.

  Drugi stolpec obrazca je napolnjen z informacijami o vrstah predlaganih vrst dela in stroških njihovega izvajanja.

  Tretji stolpec daje merski enoti v skladu s splošno sprejetimi standardi (m2, m3 itd.),

  Pravilno dokončano dejanje za vsak predmet kontrole izključuje vsa neskladja med stranko in osebo, ki opravlja delo.

  Pregled prostorov vključuje preverjanje naslednjih parametrov:

  1. Stanje temeljev in talnih oblog.
  2. Opis sten, odprtin, raznih konstrukcij, vključno s stopnicami, balkoni, strešnimi kritinami.
  3. Informacije o komunikacijah itd.

  Vsak od parametrov je treba ovrednotiti glede na obrabo in po opravljenem testu izdelati specifična priporočila.

  V videu o pripravi zakona

  Vsako napako lahko spremljajo ustrezne aplikacije, ki lahko vključujejo risbe z meritvami, diagrami, fotografijami in podrobnimi opisi ugotovljenih pomanjkljivosti.

  Dejavnost popravila

  Izjava o napakah za popravilo (pomanjkljivo dejanje).

  Pri načrtovanju vzdrževanja in remonta se ocenjevalna dokumentacija pripravi na podlagi pomanjkljivih seznamov ali napak, ki so enaki.
  Za vsak objekt, ki ga je treba popraviti, se naredi ločena napaka v napaki (napačno dejanje), v kateri je označena številka inventarja tega predmeta (sobe). Stroški popravila bodo nato razporejeni na to postavko v skladu s svojo številko inventarja.

  Pripravi napako.

  Pri izdelavi popravil prostorov se pogosto pojavljajo neizplačana dela, zato bo pravilna in popolna priprava napačne izjave določila kvalitativno pripravo ocen, po katerih bo izvedeno plačilo za popravila.
  Za pripravo pomanjkljive izjave je imenovana komisija, sestavljena iz najmanj treh ljudi. Običajno je prvi predstavnik vodja strukturne enote, ki upravlja prostore, drugi je vodja kmetije, tretji pa strokovnjak za gradnjo in popravila. Potrebno je, da so osebe, ki so imenovane v komisiji, strokovnjaki na področju, na katerem se izvede popravilo, če na primer popravilo pomeni veliko zamenjavo električne napeljave, kablov, svetilk, potem bi morala komisija, če je to mogoče, inženir energetike, če je velika količina ogrevanja in oskrbe z vodo, potem specialist na tem področju, itd.
  Sprva pripravljen na osnutek.

  Najprej razstavite. Nato popravimo dela splošne gradnje (od spodaj navzgor po vrstnem redu - tla, stene, strop), nato električna dela, nizkonapetostna omrežja, vodovodne in druge gradnje.
  V izjavi je upoštevana samo količina opravljenega dela, ampak preveriti pravilnost kompilacije, ki se ji vrnemo, da vidimo ocenjevalca ali graditelja, ki razume ocene. Ocenjevalec vpraša milijon vprašanj. Na primer: kakšne velikosti oken in vrat, širine in dolžine okenskih pragov, demontaže oken v kamnitih stavbah ali v leseni stavbi, imena nameščenih radiatorjev, slikanje za dva ali več let, montaža ploskovnih plošč s kablom z ali brez kanala in morda lesena itd.

  itd. Od vsega tega je odvisno od vrednosti dela, opravljenega pri pripravi ocen.
  Izjavo dopolnimo ob upoštevanju pojasnil in prilagoditev.
  Izjavo potrdi vodja ali glavni inženir organizacije - lastnik prostorov.

  Vzorec seznama napak za popravilo prostorov.

  Prenesite napako za popravilo v Excelu.

  Poročilo o popravilu prenesite v excel.

  Obstajajo posebni računalniški programi, ki tvorijo seznam napak. Raznolikost situacij, ki se pojavljajo v praksi, zahteva, da udeleženci razvijejo lastne oblike in predloge za papirne dokumente. Na tej strani lahko brezplačno prenesete seznam napak za popravilo prostorov, ga popravite in ga uporabite v svojem delu. Opozorili vam bomo na standardizirano obliko liste okužb OC-16, ki jo je odobrila Vlada Ruske federacije, in na brezplačen vzorec, ki so ga razvili naši strokovnjaki.

  Pomanjkljiva izjava za popravilo prostorov lahko vsebuje vrsto ukrepov in je ena za vsa dela. Druga možnost - priprava napačne izjave za vsak posamezen dogodek popravila prostorov - poteka tudi, če je pri delu vključenih več izvajalcev. Na primer, ena naredi zamenjavo strehe, drugo opravlja polaganje opeke, tretja pa gradi dodatne objekte.

  Zahtevane postavke seznama napak za popravilo prostorov

  • Ime dokumenta, datum priprave podrobnosti podjetja;
  • Podatki o objektu: ime, naslov,
  • Vsebuje določitev objektov za popravilo količinskih in cennih podatkov, materialov, izrazov;
  • Podpisi odgovornih uradnikov.

  Idealna možnost za pripravo pomanjkljive izjave, če jo sestavite skupaj z načrtovanim izvajalcem. Ko se to doseže najboljši rezultat. Izračuni so v posameznem primeru strogo individualni in noben izvajalec ne more vnaprej povedati končnih stroškov. Stranka, nasprotno, vedno zanima skupni znesek.

  Seznam napak pri popravilu vzorca prostorov

  Vzorec pomanjkljive izjave - izdelava napake pri večjih popravilih, popravilo prostorov

  Okvarjena izjava
  remontni znesek
  vzorec prenovljen napaka
  pripravi napako
  popravilo škode

  • Napaka pri remontu prostorov. Navedite informacije o stanju zgradb in objektov. Nudimo vzorčno strokovno poročilo s sklepi in priporočili.

  Ponujamo vam popolne informacije o tehničnem stanju zgradb in objektov. V kratkem času bomo opravili pregled in predstavili strokovno poročilo s sklepi in priporočili. In boste zadovoljni s kakovostjo in prihranili čas.

  PRILOGA št. 1
  Številka napake
  Preverjanje strank:
  Ime objekta:
  Naslov nepremičnine:
  Predmet strokovnega znanja:
  Od: "_" __ 201_
  Povzetek tabele popravil (kontrola kakovosti gradnje) na podlagi rezultatov ankete o stavbah

  Pripravite napako v izjavo o popravi

  Priprava napačne izjave za preoblikovanje se vedno izvaja, ko morate utemeljiti potrebo po popravilu. Sama izjava je dokument, v katerem so navedena potrebna popravila, uporabljeni materiali in časovni razpored.

  Po potrebi navedite posebnosti dela ali lokacije objekta (v bližini stanovanjskih zgradb, šol). Pri pripravi seznama za večja popravila opozarjajo tudi na potrebo po previdni demontaži objektov, ponovni uporabi že uporabljenih materialov in potrebe po odstranjevanju smeti.

  Pri pripravi napake v pregledu so predstavniki stranke ali lastnika stavbe, izvajalca in posebej sklicane strokovne komisije. Vsi njihovi podpisi morajo biti pod izjavo. Komisija mora imeti vsa potrebna orodja in tehnične dokumente za inšpekcijski pregled. Če stanje stavbe ali njenega dela ne ustreza tistemu, ki je naveden v tehnični dokumentaciji, ga je treba popraviti na predpisano normo, torej popraviti.

  Za izvedbo večjih popravil je potrebna priprava seznama napak, po kateri bodo sledila vsa dela. Dokument nima posebne oblike polnjenja, zato je najbolje, da se s stranko vnaprej preveri, v kakšni obliki bi bilo primernejše, če bi ga prejela.

  Vsako delo pri sestavljanju napačne izjave je zelo individualno in ni mogoče predvideti približnih stroškov. Če boste morali pripraviti ta dokument, je bolje, da se vnaprej obrnite na strokovnjake in ugotovite natančne stroške.

  Priprava seznama napak za popravilo prostorov

  Pomanjkljiva izjava je rezultat popolnega vizualnega pregleda stavbe ali prostora, ki potrebuje popravilo. Odraža potreben obseg dela, njihov red in uporabljene materiale. Priprava seznama napak za popravilo prostorov opravlja posebej ustanovljena komisija, ki ima potrebno znanje s področja popravil, v prisotnosti naročnika in izvajalca.

  Izjava mora odražati podatke, ki se nanašajo na popravljeno zgradbo, naslov in številko; razloge, zaradi katerih prostori zahtevajo popravila (razpoke, ne delujoče ožičenje); naknadno popravilo z navedbo vseh uporabljenih materialov. To omogoča ne samo izdelavo ocene finančnih izračunih za davke in računovodstvo, temveč tudi identificiranje brezvestnega izvajalca.

  V nekaterih primerih lahko izdelava seznama napak za popravilo prostora pomaga preprečiti naknadna popravila. Če so prostori predmet slikanja enkrat na leto, je treba znesek za slikarstvo vnesti v naslednji list. Tako je v celotnem obratovanju mogoče ohraniti prostor v popolnem stanju. Sama izjava je primarni računovodski dokument in jo je mogoče zbrati v katerem koli vrstnem redu z obveznim seznamom vseh potrebnih postavk.

  Če morate narediti napako, je najbolje, da se vnaprej obrnite na strokovnjaka, če želite izvedeti, kakšni so njegovi stroški. Vsaka izjava se zbira in plača posamično, odvisno od obsega dela, površine sobe in drugih pogojev pregleda.

  Defecting Act: Vzorec in obrazec

  Osnovna sredstva, ki niso uspela, se ne morejo uporabiti za predvideni namen. To je treba dokumentirati. Pooblaščeni zaposleni ugotovi, zakaj OS ni uspel, in nato oblikuje dejanje odpravljanja napak posebne opreme.

  Vloga dokumenta

  Preverjanje posebne opreme izvaja posebej oblikovan provizijo. Med inšpekcijskim pregledom je to inšpekcijski pregled. Navede potrebna popravila in nadomestne dele. Prav tako je napisan zaključek o primernosti uporabe določenih podrobnosti.

  Ta zakon služi kot podlaga za oblikovanje ocen za popravila. Prav tako na osnovi tega pripravite projektno dokumentacijo in v skladišču napišite potrebne materiale.

  Nič manj pomemben namen dejanja odpravljanja težav je utemeljiti odpoved posebne opreme, ko je popravilo koristno in nedonosno.

  Vsebina dokumenta

  Podjetja lahko samostojno razvijejo oblike inšpekcijskih pregledov. Glavni pogoj je vsebina v obliki naslednjih informacij:

  • Ime posebne opreme, preverjene za napake;
  • Seznam zaposlenih, vključenih v komisijo;
  • Seznam zaznanih napak;
  • Priporočila za odpravo teh napak.

  Navodila za dopolnitev zakona

  Pomanjkljivo dejanje je treba izvesti v skladu z naslednjimi pravili:

  1. Odgovornost za dokončanje zakona je strokovni odbor. Sestavo te komisije določi vodja družbe, če v organizaciji ne deluje stalno.
  2. Datum akta je datum njegovega nastanka.
  3. Glavno besedilo zakona se začne z utemeljitvijo njegove priprave - dokumenta, na podlagi katerega je bil sestavljen akt (na primer, nalog direktorja družbe).
  4. V začetnem delu dokumenta je seznam oseb, vključenih v komisijo, z navedbo položajev in polnega imena.
  5. Sledi tabularni del. Vsebuje naslednje podatke: seznam napak, njihov opis, seznam odpravljanja napak, ime izvajalca in roke za izvedbo del.
  6. Komisija zaključuje svoj zaključek.
  7. Na koncu predsednik komisije in njeni člani pritrdijo svoje osebne podpise.

  Kako je pregled posebne opreme

  Postopek pregleda posebne opreme poteka v treh fazah:

  1. Predhodno odkrivanje napak V tej fazi izvajamo vizualni pregled objektov OS, merjenje delovanja posebne opreme in glavnih parametrov, analizo komentarjev o svojem delu. Dobljeni rezultati se primerjajo s standardnimi vrednostmi. Po rezultatih določimo status posebne opreme na splošno. To se naredi, da se ugotovi potrebno delo in čas njihovega izvajanja.
  2. POS odkrivanje napak. Ta stopnja vključuje preučevanje specifičnih kompleksov med sedanjim inšpekcijskim pregledom. To se naredi za določitev njihove primernosti za uporabo.
  3. Detekcija detekcije V tej fazi je v postopku popravila popolna demontaža posebne opreme. Določena je tudi možnost ponovne uporabe določenih delov in ugotovitev narave prihajajočih popravil.

  Pomanjkljivo dejanje pri popravilu prostorov: primer

  Pokvarjena dejanje v mislih specifičnost in okoliščine njegove priprave, se nanašajo na dokumente, obrazec za registracijo, ki odraža vse odkrili med napakami ankete spletne strani, kot tudi določi Komisija v zaključku priporočila za njihovo odpravo.

  Takšne dokumente je treba sestaviti med inšpekcijskim pregledovanjem različnih gradbenih objektov, da bi ugotovili pomanjkljivosti med izvajanjem določenih del.

  Izvedena dejanja vsebujejo tabelo v svoji strukturi, kjer je v nadaljevanju prikazan seznam del, ki so potrebni za odpravo odkritih napak.

  Te oznake del ne določajo indikatorjev cene določene količine (če jih je mogoče, bi bilo mogoče upoštevati sestavljeno dejanje kot nekakšno oceno, to je razlika med navedenimi dokumenti).

  Organizacije imajo možnost uporabiti ločeno razvite oblike napak.

  Slednji mora vsebovati naslednje podatke:

  • Ime predmeta, za katerega je bil izveden inšpekcijski pregled, da bi ugotovili morebitne napake;
  • Seznam predstavnikov (strokovnjakov), katerih kandidature so bile odobrene za sodelovanje v postopku preizkusa in priprave zakona;
  • Seznam napak, odkritih med pregledom predmeta;
  • Priporočila, ki jih določa odločitev komisije za odpravo odkritih napak.

  Ko gre za pregled končani gradnji objekta objekta, v tem primeru, se imenuje komisija mora pregledati predmet vsakega konstrukcijskega elementa (stene pregledati stavbe, njene strehe strukturo, tla, okna in vrata strukture, itd).

  Vsak od predmetov od trenutka pregleda je naveden ločeno v tabeli. Natančen odstotek fizične amortizacije objekta je takoj naveden in načrtovani so vsi potrebni načini dela, katerih cilj je popolna odprava ugotovljenih napak.

  Na podlagi pomanjkljivega dejanja, ki ga je izdala komisija, slednji odloča o obstoju potrebe po opravljanju popravil v zvezi z objektom, da bi odpravil ugotovljene napake.

  Tukaj lahko govorimo o običajni prenovi in ​​opravljamo popoln pregled.

  Vse napake in pomanjkljivosti, ugotovljene na objektu, ki zahtevajo njihovo takojšnjo odstranitev, se vnesejo v preglednico dokumentov. Kasneje se kot osnovo za proračunska sredstva uporabi pomanjkljivo dejanje.

  Če želite vedeti, kako natančno rešiti svojo težavo, se obrnite na spletno svetovalno obraznico na desni strani. Hitro in brezplačno! Ali nas pokličite po telefonu:

  +7 (499) 703-47-59
  Moskva, Moskovska regija

  +7 (812) 309-16-93
  Sankt Peterburg, Leningradska regija

  +8 (800) 550-72-15
  Zvezna številka (brezplačen poziv za vse regije v Rusiji)!